• Maatwerk
  • Slaapspecialist
  • Hoge kwaliteit
  • Klantvriendelijk

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Combitop-matrassen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Combitop-matrassen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Combitop-matrassen met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro's incl. 21% BTW of 6% BTW voor medische artikelen en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Combitop-matrassen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Combitop-matrassen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Combitop-matrassen, welke geen eigendom zijn van Combitop-matrassen, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Combitop-matrassen. Hoewel Combitop-matrassen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Combitop-matrassen worden onderhouden wordt afgewezen.

Combitop-matrassen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Combitop Matrassen | specialist in zorg- en verpleegbedden

Uw combitop slaapspecialist voor zorgbedden, medische en sport matrassen. Uw eerste aanspreekpunt voor verzorg- en verpleeghuizen. Complete slaapsystemen, hoog

Adres Combitop Matrassen Voorstsestraat 1 7071 PH Ulft
Contact 0315 84 20 21 [email protected] Werkdagen van 10:00 tot 22:00 uur
Click here to activate
Bekijk route